Termíny

Datum konání turnaje

27. 9. – 30. 9. 2018

Termín podání přihlášky

nejpozději 30. 6. 2018

Termín platby startovného

nejpozději 30. 7. 2018

Zveřejnění rozpisu utkání

nejpozději 15. 9.2018

Zveřejnění rozpisu rozhodčích

nejpozději 20.9.2018