Program turnaje

Jedná se o hrubý rozpis, který budeme doplňovat a případně mírně upravovat

28. 9. 2017 – 1. 10. 2017

28. 9. 2017 Program Místo Poznámky
 16:00-22:00 příjezd a ubytování účastníků turnaje Jedličkův Ústav předpokládaný čas příjezdu prosím sdělte kontaktní osobě
29. 9. 2017
 09:00-09:30 příjezd účastníků do sportovní haly Sportovní hala Třebešín doporučujeme stanovený čas nebo alespoň 30 min před zahájením utkání
 10:00-17:00 zahájení turnaje, utkání ve skupinách Sportovní hala Třebešín obědy budou probíhat u vstupu do sportovní haly 29. a 30. 9. 2017 vždy mezi 11 a 14 hod.
 30. 9. 2017
 10:00-15:00 utkání ve skupinách, semifinále, finále Sportovní hala Třebešín program budeme konkretizovat po uzavření přihlášek, rozpis utkání bude zveřejněn 15. 8. 2017
 18:00-24:00 závěrečný ceremoniál, vyhlášení výsledků Kulturní dům Mlejn
 1. 10. 2017
do 10:00  vyklizení pokojů, odjezd týmů  Jedličkův Ústav