Termíny

Datum konání turnaje

26. 10. – 29. 10. 2018

Termín podání přihlášky

nejpozději 30. 6. 2018

Termín platby startovného

nejpozději 30. 8. 2018

Zveřejnění rozpisu utkání

nejpozději 15. 10.2018

Zveřejnění rozpisu rozhodčích

nejpozději 20.10.2018